Dərs vəsaiti, mövcud proqram əsasında yazılaraq, dünya, həmçinin Azərbaycan ornamentlərinin qədim dövrdən başlamış son dövrlərədək tarixi, nəzəriyyəsi və qurulması məsələlərini aydınlaşdırır.
Vəsait dizayn fakültələrinin bakalavr və maqistrləri üçün, həmçinin ornamentlərin tarixi, nəzəriyyəsi və qurulması ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Müəllif: Dünyamalıyeva Sabirə S.q.
Nəşriyyat: “Nasir”, 2014
Fiziki çap vərəqi: 17 çap vərəqi, 272 səhifə
İSBN: D4700060204/M 087
Qiymət: 7 Azn
Tərtibatı:
Formatı: 60×84 1/16
İllüstrasiyalar CD–də (1,21 QB) kitaba əlavə olunur