1. Qobustan, Bö­yük­daş dağı, üst sə­ki, 51 saylı daş­dakı 1 saylı rəsmə əsasən hazırlanmış sa­rın­­­ma qadın geyim Tablo 1, ill 1
 2. E. ə. VII-VI yüzilliyə aid edilən elam möhürü üzə­rin­dəki atlı–ari­zant təs­vi­rinə əsasən ha­zır­lanmış sarınma şal­var. Tablo 1, ill 2
 3. Şəkiyə məxsus, ADTM, e.f.7750 əsasında ha­zır­lanmış çaxçurun ön və arxa gö­­­rünüşü. Tablo 1, ill 3,4
 4. D.Lyuşkeviçin məqaləsi əsasında ha­zır­­lanmış çaxçur (cənubi Azər­baycana aiddir). Tablo 1, ill 5
 5. Sadə midiyalıların geyimlərinə əsasən re­kon­struk­siya edi­lə­rək tikilmiş geyim. Tablo 2, ill 1
 6. Ziviyədən tapılmış, e.ə. VIII yüzilliyə aid edilən, hazırda Tehran arxeoloji muzeyində saxlanılan qızıl lövhə üzərində təsvir edilmiş «şirlə döyüş səhnəsi»nə əsasən re­kon­struk­siya edi­lə­rək tikilmiş geyim. Tablo 2, ill 2
 7. Nineva relyeflərində «Assuriyalılar tərəfin­dən əsir alınmış əhalinin köçürül­mə­si» səh­nə­sinə əsasən re­kon­struk­siya edi­lərək tikil­miş geyim. Tablo 2, ill 3
 8. Persepol relyeflərində təsvir edilmiş qvar­di­ya­çıların geyimlərinə əsasən hazır­lan­mış Mi­­di­­yalı za­də­ganın geyim dəsti. Tablo 2, ill 4
 9. Bürünc situla üzərindəki kahinin təsvirinə əsa­sən hazırlanmış geyim. Tablo 3, ill 1
 10. Ziviyə qazıntılarından ta­pıl­mış bürünc kasa üzə­­rin­də man­na və gilzanlıların təsvirinə əsa­sən hazırlanmış geyim dəsti. Tablo 3, ill 2
 11. Orta yüzilliklər miniatürlərinə əsasən hazır­lan­mış köynək. Tablo 3, ill 3
 12. Orta yüzilliklər miniatürlərinə əsasən hazır­lan­mış cübbə. Tablo 3, ill 4
 13. “Dədə Qorqud” dastanından Qanturalının təs­vi­rə əsa­­sən hazırlanmış “çiy­­ni quş­lu” ge­yim dəs­tinin ümumi görünüşü. Tablo 4, ill 1
 14. Həmin dəstə aid olan “çiy­­ni quş­lu” cübbə. Tablo 4, ill 2
 15. Həmin dəstə aid olan şalvar. Tablo 4, ill 3
 16. Həmin dəstə aid olan “qurqurma” qurşaq. Tablo 4, ill 4
 17. Həmin dəstə aid olan “qurqurma” qurşaqlı cübbə. Tablo 4, ill 5
 18. “Dədə Qorqud” dastanından Sarı donlu Sel­can xa­tu­­nun təsvirə əsasən ha­zır­lan­mış ge­yim dəsti. Tablo 5, ill 1
 19. Həmin dəstə aid olan cübbə. Tablo 5, ill 2
 20. Həmin dəstə aid olan qaftan. Tablo 5, ill 3
 21. Həmin dəstə aid olan gömlək. Tablo 5, ill 4
 22. Həmin dəstə aid olan şalvar. Tablo 5, ill 5
 23. Şah İs­ma­yılın Venesiyalı rəssam tərəfindən çə­kil­miş por­tretinə əsasən ha­zır­lan­mış ge­yim dəsti. Tablo 6, ill 1
 24. Miniatürlərə əsasən ha­zır­lan­mış Şah Təh­ma­si­bin geyim dəsti. Tablo 6, ill 2
 25. XVI yüzil miniatürlərinə əsasən hazırlanmış geyim dəsti. Tablo 6, ill 3
 26. “Şah Süleyman Səfəvi dövründə bir xanım” rəsminə əsasən ha­zır­­lan­mış ge­yim dəsti. Tablo 6, ill 4
 27. Bakıya aid kişi geyim dəsti (e.f. 1336 əsa­­sın­da hazırlanmışdır). Tablo 7, ill 1
 28. İrəvana aid kişi geyim dəsti (A.Q.Tro­fi­mo­va­nın məqaləsi verilmiş Canaşia adı­na GDTM materialları əsasında hazırlan­mışdır). Tablo 7, ill 2
 29. Bakıya aid kişi geyim dəsti (e.f. 2003 əsa­­sın­da hazırlanmışdır). Tablo 7, ill 3
 30. XX yüzilin əvvəlinə aid gənc kişi geyim dəsti. Tablo 7, ill 4
 31. Bakıya aid qadın geyim dəsti (e.f.4656, e.f. 5663, e.f.1788, e.f.5737 əsa­­sın­da hazırlanmışdır). Tablo 8, ill 1
 32. Şamaxıya aid qadın geyim dəsti (e.f.3145 e.f. 1584, e.f.4627 (1) əsasında hazırlanmışdır). Tablo 8, ill 2
 33. Naxçıvana aid qadın geyim dəsti (e.f.1897, e.f.3712, e.f.4025, e.f.4116 və Tablo V-11, ill 1-də verilmiş fotoşəkil əsasında hazırlanmışdır). Tablo 8, ill 3
 34. Naxçıvana aid qadın geyim dəsti (e.f.5422, e.f.5421, e.f.4116 əsasında hazırlanmışdır). Tablo 8, ill 4
 35. Gəncə–Qarabağa aid qadın geyim dəstləri (e.f.1721, e.f.1721-1, e.f.1721-2, orijinal foto­şə­kil­lər əsa­sın­da ha­zır­lan­mış­dır). Tablo 9, ill 1
 36. Şəkiyə aid qadın geyim dəsti (A.Q.Tro­fi­mo­va­nın məqaləsi əsasında hazırlan­mış­­dır). Tablo 9, ill 2
 37. Qarabağa aid qadın geyim dəsti (e.f.1721, e.f. 1721-1, e.f.1721-2 əsa­sın­da ha­zır­lan­mış­dır). Tablo 9, ill 3
 38. Borçalıya aid qadın geyim dəsti (A.Q.Tro­fi­mo­va­nın materialları əsasında hazırlan­mış­dır). Tablo 10, ill 1
 39. Qazağa aid qadın geyim dəsti (A.Q.Tro­fi­mo­va­nın materialları əsasında hazırlan­mışdır). Tablo 10, ill 2
 40. Lənkərana aid qadın geyim dəsti (LKMKP 1804 T-I 460, LKMKP 2737 T-I 644 və səh­ra materialı əsa­sın­da ha­zır­lan­mış­dır). Tablo 10, ill 3
 41. İrəvana aid qadın geyim dəsti (orijinal foto­şə­kil əsa­sın­da ha­zır­lan­mış­dır). Tablo 10, ill 4
 42. Şimali Azərbaycana aid qadın geyim dəstləri, müəlliflə birlikdə. Tablo 11, ill 1
 43. Şəkiyə aid qadın geyim dəsti (Orijinal foto­şə­kil əsa­sın­da ha­zır­lan­mış­dır). Tablo 11, ill 2
 44. Lənkərana aid qadın geyim dəsti. Tablo 11, ill 3
 45. Orta yüzilliklər qadın baş geyimləri. Tablo 12, ill 1-5
 46. Azərbaycan milli geyimləri əsasında hazır­lan­mış rəqs geyimləri (Masallı r–nu, “Şənlik ansamblı”). Tablo 13, ill 1,2;
 47. Türkmənistan və Orta Asiya Azərbaycan Diasporası nəzdində folklor ansamblının rəqs geyiminin tərtibatı. Tablo 13, ill 3
 48. Sibir, Surqut, Azərbaycan folklor ansamblının rəqs geyimi. Tablo 13, ill 4
 49. Rəqs geyimləri. Tablo 14, ill 1-3
 50. Naxçıvan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı, həmçinin folklor qrupu üzvlərinin festival geyim dəstərinin tərtibatı. Tablo 15 – Tablo 30
 51. Azərbaycan Milli Atlasında sosial mühit səhifəsi. Azərbaycan Milli Atlası. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı–2014 Tablo 31–32
 52. Muğam klubu xalq musiqi ifaçılarının və rəqs qrupu üzvlərinin geyim dəstərinin tərtibatı. Tablo 33, 34
 53. Yardımlı r-nu, Novruz bayramı münasibətilə tədbir iştirakçılarının geyim dəstləri – Tablo 35, 36 (Perimbel 2011 NOVRUZ).
 54. Xalq çalğı alətləri ansamblı milli geyim dəstlərinin tərtibatı. Tablo 37
 55. “Diplomatic cultural shou” üçün XIX əsr Qarabağ qadın geyim dəstinin tərtibatı. İspaniya, Madrid. Tablo 38
 56. Cənubi Azərbaycan, Təbriz qadın geyim dəsti
 57. Cənubi Azərbaycan, Ərdəbil qadın geyim dəsti
 58. Cənubi Azərbaycan, Şahsevənlərin qadın geyim dəsti
 59. Cənubi Azərbaycan, kişi geyimi
 60. Cənubi Azərbaycan, Səttarxanın geyim dəsti
 61. Azərbaycan, hərbi geyim dəsti