QƏLƏM SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ Nəcm: 4 1 Nun / 50.8 Qələmi və onları sətir-sətir yazıb söylədiklərini / əfsanələşdirdiklərini sübut gətirirəm9 ki, 2 Sən Rəbbinin neməti sayəsində, məcnun [gizli gücləri olan / dəli] deyilsən. 3,4 Və şübhəsiz ki, sənün üçün minnətə bulanmamış çox nemət var. Və şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən.10 (2 / 68, Qələm 1-4) Nəcm: 5 […]

ƏLƏQ SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ Nəcm: 11 1-2 Əmələ gətirən; insanı embriondan əmələ gətirən Rəbbinin2 adına öyrən-öyrət!3 3-5 Öyrən-öyrət! Sənin Rəbbin isə özlərini üstün sayanlardan daha üstündür. Sənin Rəbbin ki, qələmlə öyrətdi.4 O, insana bilmədiyini öyrətdi. (1 / 96, Ələq / 1-5) Nəcm: 25 6-8 Qətiyyən sənin fikirləşdiyin kimi deyil! Dönüşü Rəbbinə olsa da, insan, öz-özünü kafi görəndə, mütləq yoldan[…]