Əsər Azərbaycanın tarixi geyimləri barədə yığcam məlumat verərək, geyim materialları, onların boyaq texnologiyası, əldə olunması və bədii xüsusiyyətləri məsələlərinə aydınlıq gətirir. Əsər geniş oxucu kütləsi, həmçinin yüngül sənaye və geyim mühəndisləri hazırlayan ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi istifadə edilə bilər.