QƏLƏM SURƏSİ

QƏLƏM SURƏSİ MƏKKƏ DÖVRÜ Nəcm: 4 Rəhman və Rəhim Allah Adından 1Nun/50[1] 1Qələmi və onların sətir-sətir yazıb söylədiklərini/əfsanələşdirdiklərini sübut göstərirəm[2] ki, 2sən Rəbbinin neməti sayəsində, məcnun [gizli güclərlə dəstəklənən – dəli] deyilsən. 3,4Və əmin ol ki, sənin üçün minnətsiz qazanılmış çox mal var. Və əmin ol ki, sən, çox böyük bir əxlaq üzərindəsən[3]. (2/68, Qələm/1–4) Nəcm: 5 [...]

ƏLƏQ SURƏSİ

1. ƏLƏQ SURƏSİ MƏKKƏ DÖVRÜ Rəhman, Rəhim Allah Adından Nəcm: 11 1–2Yaradan – ələqdən yaradan Rəbbinin2 adından öyrən – öyrət3! 3–5Öyrən – öyrət! Sənin Rəbbin isə özlərini üstün sayan o kəslərdən daha üstün olandır. Sənin Rəbbin ki, qələmlə öyrətdi4. O, insana bilmədiyini öyrətdi. (1/96, Ələq 1–5) Nəcm: 25 6–8Qətiyyən sənin düşündüyün kimi deyil! Dönüşünün Rəbbinə olmasına baxmayaraq,[...]