Dərslik, mövcud proqram əsasında yazılaraq, dünya, həmçinin Azərbaycan geyim tarixinin qədim dövrdən başlamış son dövrlərədək tarixini əhatə edir. Dərslikdə həmçinin dünya xalqlarının ənənəvi geyimləri və xarakterik xüsusiyyətləri təqdim olunur.
Dərslikdə həm dünya geyim tarixi, həm də dünya xalqlarının ənənəvi geyimlərini əks etdirənillüstrasiyalar əlavə olunur.
Dərslik dizayn fakültələrinin bakalavr və maqistrləri üçün, həmçinin geyim tarixi, nəzəriyyəsi və yeni modellərin yaradılması ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.