ƏBƏSƏ SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 42

1,2Elçi, yanına o kor adam gəldi deyə, sifətini turşutdu və üzünü çevirdi.

3,4Nə bilirsən, bəlkə o da arınıb təmizlənəcək, bəlkə öyüd alar və bu öyüd ona faydalı olar.

5–7Özünün heç nəyə ehtiyacının olmadığını görən o adama gəlincə də… onun arınmamasından sən bir məsuliyyət daşımadığın halda, sən ona yönəlirsən. 8–10Amma! Biliklə, sevgi ilə, hörmətlə ürpərərək, qaça-qaça sənin yanına gələn var ha… sənsə etməkdə olduğun işi daha yaxşı sanaraq, ondan rahatlıqla uzaqlaşırsan.

(24/80, Əbəsə/1–10)

Nəcm: 43

11–16Qətiyyən onların düşündüyü kimi deyil! Quran, dəyərli səhifələr içində, ucaldılmış, tərtəmiz təmizlənmiş, hörmətli, yaxşı yazıçıların əllərində bir düşündürücüdür. Diləyən onu oxuyub, düşünüb öyüd alar.

Nəcm: 44

17Sağalmaz bir vəziyyətə düşdü o insan! Nə qəribə ki, o insan kafir biri oldu!

18Allah, nədən yaratdı onun özünü? 19Bir nütfədən! Allah, yaratdı və ölçüləndirib/şəkilləndirdi, 20sonra, yaşarkən elçi göndərərək, kitab endirərək haqq yolunu özünə asanlaşdırdı, 21sonra onu öldürdü, qəbrə qoydurdu, 22sonra dilədiyi zaman dirildib ortaya çıxardı.

23Qətiyyən özünün düşündüyü kimi deyil! O insan, Allahın ona əmr etdiyini indiyə qədər heç yerinə yetirmədi.

24Haydı, baxsın insan öz yeməyinə!

25Biz suyu tökdükcə tökdük. 26Sonra torpağı yardıqca yardıq.

27–32Beləliklə, yer üzündə, sizə və mal-qaranıza dolanışıq olaraq dənələr/toxumlar, üzümlər, yoncalar, zeytunlar, xurmalar, gur çəmənli, sıx ağaclı bağçalar, meyvə və otlaq bitirdik.

33–36Sonra, şiddətlə toqquşmanın çıxardığı qorxunc səs gəldiyi zaman… O elə bir gündür ki, adam qardaşından, anasından, atasından, həyat yoldaşından, oğullarından qaçar.

37O gün onlardan hər biri üçün, onu boş buraxmayacaq bir məşğulliyyət vardır.

38,39Üzlər vardır ki, par-par parlayan/gülən, müjdələyən.

40,41Və o gün üzlər də vardır ki, üzərlərində toz-torpaq… tozu-torpağı da bir his bürümüşdür.

42Bax budur, bunlar, bəli, bunlardır küfr edənlər, din-iman tanımayıb, pisliyə batanlar.

(24/80, Əbəsə/17–42)