CUMUƏ SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

Nəcm: 662

1Göylərdə və yer üzündə olanlar kainatın hökmdarı, tərtəmiz, hər cür pislik və əskiklikdən uzaq olan, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan/mütləq qalib olan, ən yaxşı qayda qoyan, pozulmağı yaxşı əngəllə­yən/sağ­lam­laşdıran Allahı nöqsan sifətlərdən arındırırlar.

2,3O, Anaşəhərlilər/Məkkəlilər içində özlərindən olan və Anaşəhərlilərə və hələ onlara qatılmamış olan başqalarına Allahın ayələrini oxuyan, onları arındıran, onlara kitabı və haqsızlıq, pozğunçuluq və qarışıqlığı əngəlləmək üçün qoyulmuş qanun, düstur və qaydaları öyrədən bir elçi göndərəndir. Onlar öncədən açıq-aşkar bir pozğunluq içində olsalar da! Və O, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan/mütləq qalib olandır, ən yaxşı qayda qoyan, pozulmağı yaxşı əngəlləyən/sağlamlaşdırandır.

4Elçi göndərmək Allahın dilədiyi insanlara verdiyi ərməğanıdır. Və Allah böyük ərməğan sahibidir.

(110/62, Cumuə/1–4)

Nəcm: 663

5Özlərinə Tövrat yüklədilib və sonra onu daşımayan insanların vəziyyəti, kitablar daşıyan eşşəyin vəziyyəti kimidir. Allahın ayələrini yalan sayan qövmün örnəyi nə pisdir! Və Allah şərik qoşaraq səhv/öz zərərlərinə iş edənlər qövmünə doğru yolu göstərməz.

6De ki: “Ey yəhudiləşmiş insanlar! Əgər insanlar arasında yalnız özünüzün Alla­hın yaxınları/köməkçiləri olduğuna inanırsınızsa, əgər doğru insanlarınızsa, dər­hal ölü­mü istəyin”.

7Halbuki, onlar əllərinin öndən göndərdiyi şeylər/etdikləri günahlar üzündən, ölü­mü qətiyyən istəməzlər. Və Allah səhv/öz zərərlərinə iş edənləri çox yaxşı biləndir.

8De ki: “Şübhəsiz, sizin özündən qaçdığınız ölüm, qətiliklə sizə qovuşacaqdır. Sonra görünməyəni, eşidilməyəni, seçilməyəni, keçmişi, gələcəyi və qəbul edilə bilən hər şeyi bilənə döndəriləcəksiniz. O, sizə etmiş olduğunuz şeyləri xəbər verəcəkdir”.

(110/62, Cumuə/5–8)

Nəcm: 664

9Ey iman edənlər! Toplantı günü salaat üçün səslənildiyi zaman Allahın anıl­ma­sına dərhal qaçın, alış-verişi buraxın. Əgər bilirsinizsə, bax budur, bu sizin üçün da­ha xeyirlidir.

10Sonra da salaat həyata keçirildiyində, dərhal yer üzünə dağılın və Allahın ərməğanla­rın­dan arayın. Və zəfər qazanmağınız, vəziyyətinizi qorumağınız üçün Allahı çox anın.

(110/62, Cumuə/9–10)

Nəcm: 665

11Və onlar bir ticarət və əyləncə gördükləri zaman ona getdilər və səni ayaq üstdə qoydular. De ki: “Allahın yanında olan şeylər əyləncədən və ticarətdən xeyirlidir. Və Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir”.

(110/62, Cumuə/11)