KÖVSƏR SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 29

1Şübhəsiz, Biz sənə bol nemət verdik. 2Elə isə Rəbbin üçün salaat et və qarşılaşacağın çətinliklərə sinə gər! 3Şübhəsiz səni xor görən, sonsuzun, əməlləri işə yaramayanın məhz özüdür!

(15/108, Kövsər/1–3)