Dərs vəsaiti, mövcud proqram əsasında yazılaraq,” İncəsənət və memarlıq tarixi” fənninin “Memarlıq üslubları” bölməsini əhatə edir. Vəsaitdə memarlıqda üslubların meydana gəlməsi, xüsusiyyətləri, inkişaf yolları aydınlaşdırılır.
Vəsait Memarlıq fakültələrinin bakalavr və maqistrləri üçün, memarlıq üslubları ilə maraqlanan mütəxəssislər və həmçinin, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.