Quran Dərsləri

Əsrlərdir ki, müqəddəs kitabımız Qurani-Kərim Allahdan gəldiyi ardıcıllıqla deyil, insanların öz düşüncə tərzinə uyğun olaraq düzdüyü sıra ilə oxunur. Heç düşündünüzmü, əgər Allah istəsəydi, bu kitabı bu sıra ilə göndərə bilərdi. Amma istəmədi və nüzul sırası ilə göndərdi. Gəlin bir də bu kitabı, Allahın göndərdiyi ardıcıllıqla oxuyaq. Məm oxudum, suallarıma cavab aldım. Siz də oxuyun və əmin olun ki, bu halda heç bir suala ehtiyac qalmır (!), hər kəs tərəfindən asanlıqla anlaşılan bir mətn olur.

Surələr

1. ƏLƏQ SURƏSİ
2. QƏLƏM SURƏSİ
3. MÜZZƏMMİL SURƏSİ
4. MÜDDƏSSİR və FATİHƏ SURƏLƏRİ
6. TƏBBƏT SURƏSİ
7. TƏKVİR SURƏSİ
8. ƏLA SURƏSİ
9. LEYL SURƏSİ
10. FƏCR SURƏSİ
11, 12. DUHA və İNŞİRAH SURƏLƏRİ
13. ƏSR SURƏSİ
14. ADİYAT SURƏSİ
15. KÖVSƏR SURƏSİ
16. TƏKASÜR SURƏSİ
17. MAUN SURƏSİ
18. KAFİRUN SURƏSİ
19. FİL SURƏSİ
20. FƏLƏQ SURƏSİ
21. NAS SURƏSİ
22. İXLAS SURƏSİ
23. NƏCM SURƏSİ
24. ƏBƏSƏ SURƏSİ
25. QƏDR SURƏSİ
26. ŞƏMS SURƏSİ
27. BÜRCLƏR SURƏSİ
28. TİN SURƏSİ
29. QÜREYŞ SURƏSİ
30. QARİƏ SURƏSİ
31. QİYAMƏT SURƏSİ
32. HÜMƏZƏ SURƏSİ
33. MÜRSƏLAT SURƏSİ
34. QAF SURƏSİ
35. BƏLƏD SURƏSİ
36. TARİQ SURƏSİ
37. QƏMƏR SURƏSİ
38. SAD SURƏSİ
39. ƏRAF SURƏSİ
40. CİNN SURƏSİ
41. YA SİN SURƏSİ
42. FURQAN SURƏSİ
43. FATİR SURƏSİ
44. MƏRYƏM SURƏSİ
45. TA HA SURƏSİ
46. VAQİƏ SURƏSİ
47. ŞÜƏRA SURƏSİ
48. NƏML SURƏSİ
49. QASAS SURƏSİ
50. İSRA SURƏSİ
51. YUNUS SURƏSİ
52. HUD SURƏSİ
53. YUSUF SURƏSİ
54. HİCR SURƏSİ
55. ƏNAM SURƏSİ
56. SAFFAT SURƏSİ
57. LOĞMAN SURƏSİ
58. SƏBA SURƏSİ
59. ZÜMƏR SURƏSİ
60. MÖMİN SURƏSİ
61. FUSSİLƏT SURƏSİ
62. ŞURA SURƏSİ
63. ZÜHRUF SURƏSİ
64. DUHAN SURƏSİ
65. CASİYƏ SURƏSİ
66. ƏHQAF SURƏSİ
67. ZƏRİYƏT SURƏSİ
68. ĞAŞİYƏ SURƏSİ
69. KƏHF SURƏSİ
70. NƏHL SURƏSİ
71. NUH SURƏSİ
72. İBRAHİM SURƏSİ
73. ƏNBİYA SURƏSİ
74. MÖMİNLƏR SURƏSİ
75. SƏCDƏ SURƏSİ
76. TUR SURƏSİ
77. MÜLK SURƏSİ
78. HAQQA SURƏSİ
79. MƏARİC SURƏSİ
80. NƏBƏ SURƏSİ
81. NƏZİƏT SURƏSİ
82, 83. İNFİTAR və İNŞİQAQ SURƏLƏRİ
84. RUM SURƏSİ
85. ƏNKƏBUD SURƏSİ
86. MUTAFFİFİN SURƏSİ
87. BƏQƏRƏ SURƏSİ
88. ƏNFAL SURƏSİ
89. AL-İ İMRAN SURƏSİ
90. ƏHZAB SURƏSİ
91. MÜMTƏHİNƏ SURƏSİ
92, 93. NİSA və ZİLZAL SURƏLƏRİ
94. HƏDİD SURƏSİ
95. MUHƏMMƏD SURƏSİ
96. RAD SURƏSİ
97. RƏHMAN SURƏSİ
98. İNSAN SURƏSİ
99. TALAQ SURƏSİ
100. BEYYİNƏ SURƏSİ
101. HƏŞR SURƏSİ
102. NUR SURƏSİ
103. HƏCC SURƏSİ
104. MÜNAFİQUN SURƏSİ
105. MÜCADİLƏ SURƏSİ
106. HUCURAT SURƏSİ
107. TƏHRİM SURƏSİ
108. TƏĞABUN SURƏSİ
109. SAFF SURƏSİ
110. CUMUƏ SURƏSİ
111. FƏTH SURƏSİ
112. MAİDƏ SURƏSİ
113. TÖVBƏ SURƏSİ
114. NƏSR SURƏSİ

Surələrin təbyini

1. ƏLƏQ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
2. QƏLƏM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
3. MÜZZƏMMİL SURƏSİNİN TƏBYİNİ
4. MÜDDƏSSİRFATİHƏ SURƏLƏRİNİN TƏBYİNİ
6. TƏBBƏT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
7. TƏKVİR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
8. ƏLA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
9. LEYL SURƏSİNİN TƏBYİNİ
10. FƏCR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
11, 12. DUHAİNŞİRAH SURƏLƏRİNİN TƏBYİNİ
13. ƏSR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
14. ADİYAT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
15. KÖVSƏR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
16. TƏKASÜR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
17. MAUN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
18. KAFİRUN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
19. FİL SURƏSİNİN TƏBYİNİ
20. FƏLƏQ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
21. NAS SURƏSİNİN TƏBYİNİ.
22. İXLAS SURƏSİNİN TƏBYİNİ
23. NƏCM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
24. ƏBƏSƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
25. QƏDR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
26. ŞƏMS SURƏSİNİN TƏBYİNİ
27. BÜRCLƏR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
28. TİN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
29. QÜREYŞ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
30. QARİƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
31. QİYAMƏT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
32. HÜMƏZƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
33. MÜRSƏLAT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
34. QAF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
35. BƏLƏD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
36. TARİQ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
37. QƏMƏR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
38. SAD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
39. ƏRAF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
40. CİNN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
41. YA SİN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
42. FURQAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
43. FATİR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
44. MƏRYƏM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
45. TA HA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
46. VAQİƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
47. ŞÜƏRA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
48. NƏML SURƏSİNİN TƏBYİNİ
49. QASAS SURƏSİNİN TƏBYİNİ
50. İSRA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
51. YUNUS SURƏSİNİN TƏBYİNİ
52. HUD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
53. YUSUF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
54. HİCR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
55. ƏNAM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
56. SAFFAT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
57. LOĞMAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
58. SƏBA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
59. ZÜMƏR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
60. MÖMİN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
61. FUSSİLƏT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
62. ŞURA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
63. ZÜHRUF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
64. DUHAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
65. CASİYƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
66. ƏHQAF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
67. ZƏRİYƏT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
68. ĞAŞİYƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
69. KƏHF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
70. NƏHL SURƏSİNİN TƏBYİNİ
71. NUH SURƏSİNİN TƏBYİNİ
72. İBRAHİM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
73. ƏNBİYA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
74. MÖMİNLƏR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
75. SƏCDƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
76. TUR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
77. MÜLK SURƏSİNİN TƏBYİNİ
78. HAQQA SURƏSİNİN TƏBYİNİ
79. MƏARİC SURƏSİNİN TƏBYİNİ
80. NƏBƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
81. NƏZİƏT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
82, 83. İNFİTARİNŞİQAQ SURƏLƏRİNİN TƏBYİNİ
84. RUM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
85. ƏNKƏBUD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
86. MUTAFFİFİN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
87. BƏQƏRƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
88. ƏNFAL SURƏSİNİN TƏBYİNİ
89. AL-İ İMRAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
90. ƏHZAB SURƏSİNİN TƏBYİNİ
91. MÜMTƏHİNƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
92, 93. NİSAZİLZAL SURƏLƏRİNİN TƏBYİNİ
94. HƏDİD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
95. MUHƏMMƏD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
96. RAD SURƏSİNİN TƏBYİNİ
97. RƏHMAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
98. İNSAN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
99. TALAQ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
100. BEYYİNƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
101. HƏŞR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
102. NUR SURƏSİNİN TƏBYİNİ
103. HƏCC SURƏSİNİN TƏBYİNİ
104. MÜNAFİQUN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
105. MÜCADİLƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
106. HUCURAT SURƏSİNİN TƏBYİNİ
107. TƏHRİM SURƏSİNİN TƏBYİNİ
108. TƏĞABUN SURƏSİNİN TƏBYİNİ
109. SAFF SURƏSİNİN TƏBYİNİ
110. CUMUƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
111. FƏTH SURƏSİNİN TƏBYİNİ
112. MAİDƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
113. TÖVBƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ
114. NƏSR SURƏSİNİN TƏBYİNİ